Voorlichting over seksualiteit

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

PG/ZP 2.890.176

4 november 2008

Met deze brief stuur ik u een afschrift van de opdrachtbrief die ik naar ZonMw heb gestuurd voor de opzet van een voorlichtingsprogramma over seksualiteit.

Het doel van dit programma is het weerbaar en competent maken van jongeren als het gaat om relaties en seksualiteit en het voorkomen van problemen, zoals seksuele dwang en ongewenste zwangerschap. Op basis van goede informatie moeten jongeren zelf hun keuzes maken als het gaat om seksualiteit. De huidige veilig vrijen campagne, gericht op het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa), blijft bestaan. Het extra budget is bedoeld als een aanvulling op deze campagne, zodat ook andere onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Ieder jaar worden zo'n 200.000 jongeren voor het eerst seksueel actief. Uit het onderzoek "Seks onder je 25e" blijkt dat bepaalde jongeren niet alleen problemen hebben met soa, maar ook met anticonceptie en seksuele dwang. Meer aandacht is nodig voor wensen en grenzen ten aanzien van seksualiteit. Voorlichting hierover is van groot belang. Ouders hebben hierbij een belangrijke rol, maar ook scholen en GGD'en hebben activiteiten gericht op seksuele vorming.

Deze activiteiten worden ondersteund door de nieuwe campagne activiteiten, bestaande uit lokale activiteiten (bijvoorbeeld voorlichting georganiseerd door een GGD) en een nationale massamediale component. De activiteiten worden ontwikkeld in samenwerking met de doelgroep. Bij het ontwikkelen van de nieuwe campagne activiteiten zullen de Rutgers Nisso Groep en Soa Aids Nederland worden gevraagd een rol spelen. In 2009 start ZonMw met de voorbereidingen. In 2010 zal de nieuwe campagne voor het eerst worden uitgevoerd in het hele land.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker