Documenten

Aanbieding onderzoek aansprakelijkheid MVO

Hierbij bied ik u het rapport "De juridische verantwoordelijkheid
van Nederlandse moederbedrijven voor de betrokkenheid van dochters bij schendingen van fundamentele, internationaal erkende rechten" van professor A.G. Castermans, Universiteit Leiden aan.

De Rijksoverheid. Voor Nederland