Aanbieding onderzoek aansprakelijkheid MVO

Hierbij bied ik u het rapport "De juridische verantwoordelijkheid
van Nederlandse moederbedrijven voor de betrokkenheid van dochters bij schendingen van fundamentele, internationaal erkende rechten" van professor A.G. Castermans, Universiteit Leiden aan.