Overzicht postvolumes 2001-2009

In het spoeddebat van 18 februari 2010 heeft de toenmalige staatssecretaris het lid Elias een brief toegezegd met een quick scan (kwantitatief) naar de ontwikkeling van de postvolumes over de afgelopen vier jaren.