Brief aan de Tweede Kamer met reactie op Gateway review NUP

Op 17 februari heeft de staatssecretaris het eindrapport van de Gateway NUP aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze brief bevat de reactie van de staatssecretaris op de aanbevelingen uit het Gateway-rapport.

In de aanbevelingen van de Gateway NUP wordt ook ingegaan op de positie van stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU). De staatssecretaris gaat in haar reactie ook in op de opmerkingen betreffende ICTU. Omdat ICTU voor de eigen bedrijfsvoering een onafhankelijk bestuur heeft, heeft de staatssecretaris het bestuur van ICTU verzocht om een reactie op de aanbevelingen van het Gateway rapport. Deze reactie is integraal bijgevoegd.