Beantwoording vragen over een Indiase rechtszaak tegen de Schone Kleren Kampagne

Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer verzocht u om spoedige beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Van Gesthuizen, ingezonden op 27 september jl., over een Indiase rechtszaak tegen de Schone Kleren Kampagne. Naar aanleiding van dit verzoek bericht ik u, mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, als volgt.

Uit mondelinge informatie van de Stichting Schone Kleren Kampagne (SKK), de Stichting Landelijke India Werkgroep (LIW) en de providers van websites van SKK en LIW (XS4All en Antenna) blijkt dat het Indiase Metropolitan Magistrate Court of Bangalore op 25 september 2007 een arrestatiebevel tegen SKK, LIW, Xs4All en Antenna heeft uitgevaardigd en op maandag 8 oktober 2007 een besluit neemt of dit omgezet wordt naar een internationaal opsporingsbevel. In dit licht heb ik het initiatief genomen de vertegenwoordigers van SKK, LIW, XS4All en Antenna uit te nodigen voor een overleg op maandag 8 oktober 2007 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit overleg zullen de feitelijkheden en de consequenties van de rechtszaak besproken worden alsmede de rol van de Nederlandse overheid.

Op dit moment overleg ik met mijn ambtgenoot van Justitie over de juridische aspecten van deze rechtszaak en het Nederlandse standpunt, indien de Indiase rechtbank zou besluiten tot een internationaal opsporingsbevel.

Het lid Gesthuizen heeft verzocht om de vragen reeds deze week te beantwoorden. Dit is helaas niet haalbaar, maar via de Nederlandse ambassade heb ik inmiddels opheldering gevraagd. Uiteraard volg ik de ontwikkelingen op de voet. Na vermeld overleg op 8 oktober zal ik zo spoedig mogelijk de antwoorden op gestelde vragen aanbieden.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen