Antwoord op vragen van het lid Schouw (D66) over het niet informeren van de Kamer over een nieuw paspoort.

Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het niet informeren van de Kamer over een nieuw paspoort.