Taakstelling op uitgaven Innovatie en (internationaal) Ondernemingsklimaat

Met deze brief informeert de minister van EL&I de Kamer over zijn voornemens voor de invulling van de subsidietaakstellingen die in eerste instantie geparkeerd werden op de begroting van het ministerie van Economische Zaken, in afwachting van een nadere concretisering van bezuinigingsmaatregelen.