Kabinetsreactie op de Commissiemededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Op 18 november jl. heeft de Europese Commissie haar Mededeling gepubliceerd over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Hierin worden de uitgangspunten en de hoofdlijnen geschetst van het doel en de vormgeving van het nieuwe GLB in de visie van de Commissie. In deze brief geeft het kabinet een reactie op deze Commissiemededeling en wordt een schets gegeven met welke inzet het kabinet de komende discussies in wil gaan ten behoeve van deze wenselijke veranderingen.