Brief aan de Tweede Kamer over Wopt Rapportage 2010

Mede namens de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt minister Donner hierbij de rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2009.