Advies Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het koninklijk huis

Minister-President Rutte heeft om voorlichting gevraagd bij de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het koninklijk huis ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder in relatie tot de inlichtingenplicht van de regering jegens de Staten-Generaal.