Brief aan de Eerste Kamer over het toekomstig Europees landbouwbeleid

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reageert op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer over het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (EU).