Geannoteerde agenda Landbouwraad 17 maart 2011

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Landbouwraad die op 17 maart 2011 in Brussel plaatsvindt, alsmede zijn inzet tijdens deze bijeenkomst. Daarnaast geeft hij een stand van zaken over het visserijpartnerschap tussen de Europese Unie en Mauritanië.