Kamerbrief prijzen agrarische grondstoffen en voedsel

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën, over de ontwikkelingen op de internationale markten voor agrarische grondstoffen en voedsel, en zijn reactie hierop.