Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

In dit actieplan benoemt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 10 concrete acties om mishandeling van ouderen te bestrijden.

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ (PDF | 8 pagina's | 120 kB)