Kabinetstandpunt ten aanzien van social return bij het Rijk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeren de Tweede kamer over het standpunt van het kabinet over social return bij de rijksoverheid. Ook wordt gemeld welke plaats social return krijgt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Rijk. Social return betekent: het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen.