Antwoorden Kamervragen opbrengst beurzenstelsel voor promovendi

Antwoorden van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) over de voordelen van het invoeren van een beurzenstelsel voor promovendi.