Beleidsvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte'

In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.  

Beleidsvisie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' (PDF | 30 pagina's | 5,5 MB)