Beleidsbrief Eenvoudig Beter

Minister Schultz van Haegen schetst in deze beleidsbrief de uitgangspunten van een fundamentele herziening van het omgevingsrecht.