Beantwoording Kamervragen problemen met kabelbedrijf Ziggo

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) mede namens minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid van Dijk (SP) over problemen met kabelbedrijf Ziggo.