Pakket Belastingplan 2012

De staatssecretaris van Financiën stuurt een brief naar de Eerste Kamer waarin een overzicht is opgenomen van de belangrijkste wijzigingen in de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2012 ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen.