Kamerbrief over de belemmeringen in regelgeving bij de verduurzaming van de voedselketen

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens minister Verhagen (EL&I), aan de Tweede Kamer over belemmeringen in de regelgeving bij de verduurzaming van de voedselketen. Daarnaast gaat hij in op regels rondom de multifunctionele landbouw. De brief is ook een rractie op de motie Wiegman-van Meppelen/Scheppink/Jacobi, de motie Snijder-Hazelhoff en de motie Koppejan/Jacobi.