Kamerbrief naturalisatie van vreemdelingen met een Ranov-vergunning

Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over het geldende beleid ten aanzien van de naturalisatieprocedure voor een vreemdeling, die is toegelaten op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov).