Beantwoording Kamervragen 300.000 gezinnen en inkomensgrens sociale huurwoningen

Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over 300.000 gezinnen die klem zouden zitten door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen.