Kamerbrief laatste voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) waarin de minister in gaat op de afronding van de invoering van de zorgzwaartebekostiging.