Memorie van toelichting wetsvoorstel algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot instelling van een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding.