Kamervragen over de subsidiering van onderzoek naar het eten van insecten

Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van het Kamerlid Hazekamp (PvdD) over de subsidiëring van onderzoek naar het eten van insecten.