Kamerbrief voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) inzake de kabinetsreactie over de voorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).