Kamerbrief over kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onderhandelingen

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over de kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen maart 2012.