Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Shell Chinees schaliegas gaat zoeken en produceren

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over het bericht dat Shell Chinees schaliegas gaat zoeken en produceren.