Kamerbrief aanbieding onderzoeksvragen schalie- en steenkoolgas

Brief aan de Tweede Kamer van minister Verhagen over de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas in Nederland in termen van veiligheid voor mens, natuur en milieu.