Kamerbrief over kabinetsreactie actieagenda Bouwteam

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de voorstellen van het Bouwteam. De opdracht aan het Bouwteam is om een gemeenschappelijke investerings- en innovatieagenda te presenteren die bewerkstelligt dat de de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis komt.