Kamerbrief stand van zaken biodiversiteitbeleid

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over de belangrijkste resultaten van het afgeronde interdepartementale Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011).

Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.