Kamerbrief Inwerkingtreding van de Aanbestedingswet

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet