Realisatieplan Nationale Politie

Het Realisatieplan beschrijft de vorming van de Nationale Politie. Het omvat een periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet 2012. Het Realisatieplan beschrijft welke veranderstrategie en –activiteiten het korps onderneemt om de gewenste situatie eind 2017 te realiseren, wat de
planning is, wat de definitie van de mijlpalen, en de inrichting van communicatie, governance, monitoring en rapportage.