Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel wijziging Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Aanbiedingsbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33 330): nota naar aanleiding van het nader verslag.