Kamerbrief met kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - maart 2013

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met de kwartaalrapportage van de stand van zaken van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013.