Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamere over de voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus (AMU).