Kamerbrief: Goed geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012 - 2017

Brief aan de Tweede Kamer van de ministers Kamp (EZ), Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Blok (Wonen en Rijksdienst) over de merkbare acties voor vermindering van regeldruk.