Kamerbrief advies ‘Promodoc’ van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies ‘Promodoc: Promovendus en docent in het primair en voortgezet onderwijs’ van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).