Brief met maatregelen ter bestrijding van fraude met toeslagen

De staatssecretaris van Financiën stuurt mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Wonen en Rijksdienst een brief aan de Tweede Kamer met verdere maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen.