Kamerbrief bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012.

In 2013 verschijnt voor de derde keer een Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (18,6 mb) over het afgelopen jaar, ditmaal over 2012. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer met de jaarrapportage een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk.