Kamerbrief met verslag Informele Energieraad 23-24 april 2013

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met verslag Informele Energieraad 23-24 april 2013.