Brief aan de Tweede Kamer - consultatie cookiebepaling en de beantwoording van een tweetal vragen

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het feit dat op 20 mei aanstaande de openbare consultatie start van het wetsvoorstel waarmee artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (de zogenoemde cookiebepaling) wordt gewijzigd.