Visiebrief digitale overheid 2017

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In deze brief beschrijft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) hoe de overheid dit doel voor burgers wil bereiken.