Kamerbrief over Onderhandelaarsresultaten beperking uitgavengroei curatieve zorg

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de resultaten van recente onderhandelingen met de sectoren medisch specialistische zorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over beperking van de uitgavengroei in deze sectoren voor de jaren 2014 tot en met 2017.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.