Beantwoording Verslag Schriftelijk Overleg inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Vaste Kamercommissie VWS naar aanleiding van een brief van 16 januari 2013 inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim (TK 2012/13, 33400 XVI, nr. 129).