Kamerbrief inzake samenwerking met het maatschappelijk middenveld in een nieuwe context

Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer.