Begrotingsafspraken 2014

Mede namens premier Rutte en vicepremier Asscher informeert minister Dijsselbloem van Financiën de Tweede Kamer over de begrotingsafspraken die het kabinet heeft gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen. De afspraken zijn gericht op het realiseren van de gezamenlijke ambities: economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en evenwichtige inkomensverdeling.