Kamerbrief resultaten ontwikkelingssamenwerking 2012

Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer over de behaalde resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2012.