Memorie van Toelichting vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Memorie van Toelichting bij het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.